( ... Продукти )
Опции
Регистрация Вход

Онлайн Аптека Тилия

Вие сте тук: Home
Четвъртък, 11 Фев 2016
joomla templates

SEROTIAPINE/СЕРОТИАПИН - N05AH04

Е-поща Печат PDF


Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа съответно 25 mg, 100 mg, 200 mg, или 300 mg кветиапин (като кветиапин хемифумарат). Помощни вещества: Сърцевина: Лактоза монохидрат; Целулоза, микрокристална; Повидон (К=25); Натриев нишестен гликолат (тип А); Глицерин дибехенат; Колоидален безводен силициев двуокис; Магнезиев стеарат; Обвивка: Лактоза монохидрат; Хипромелоза; Макрогол 4000; Титанов двуокис Е171.

Показания: Лечение на шизофрения. Лечение на умерени до тежки манийни епизоди. Не е доказано, че Серотиапин предотвратява рецидивите на манийни или депресивни епизоди.

Дозировка и начин на приложение: Серотиапин трябва да се приема два пъти дневно, със или без храна. За лечение на шизофрения през първите четири дни на лечението общата дневна доза е 50 mg (1-ви ден), 100 mg (2-ри ден), 200 mg (3-ти ден) и 300 mg (4-ти ден). След четвъртия ден трябва да се дава обичайната ефективна доза от 300-450 mg дневно. В зависимост от клиничния отговор и поносимост на всеки отделен пациент, дозата може да се коригира в рамките на 150-750 mg дневно.
За лечение на манийни епизоди при биполярно разстройство, в първите четири дни от лечението общата дневна доза е 100 mg (1-ви ден), 200 mg (2-ри ден), 300 mg (3-ти ден) и 400 mg (4-ти ден). Последващо коригиране на дозировката, до 800 mg дневно в 6-ти ден, трябва да се прави с не повече от 200 mg на ден. Дозата може да се коригира според клиничния отговор и поносимост на всеки пациент в рамките на 200-800 mg дневно. Обичайната ефективна доза е в диапазон 400-800 mg на ден.
Поддържащо лечение: Въпреки, че все още не са налице данни, отговарящи на въпроса колко дълго може да се дава кветиапин на пациенти с шизофрения, ефективността на поддържащото лечение е добре доказана за много други антипсихотични лекарства. Препоръчва се пациентите да продължат лечението си с кветиапин. Удачно е да се прилага най-ниската доза, нужна за поддържането им в ремисия. Състоянието на пациентите трябва да се преценява периодично с цел определяне дали се нуждаят от поддържащо лечение или не.
Пациенти в старческа възраст: Серотиапин трябва да се използва с повишено внимание при пациенти в старческа възраст, особено в началния период на лечение. Може да се наложи дозата да се титрира по-бавно и да се прилага по-ниска дневна терапевтична доза от тази, която се използва при по-млади пациенти, в зависимост от клиничния отговор и поносимост на пациента. Средната скорост на плазмен клирънс на кветиапин е намалена с 30-50% при лица в старческа възраст в сравнение с по-млади пациенти.
Деца и юноши: Липсва опит с лекарствения продукт при деца и юноши.
Чернодробно увреждане: Серотиапин трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с известни чернодробни увреждания, особено през началния период на лечението. При пациенти с известно чернодробно увреждане лечението трябва да се започва с 25 mg дневно. Дозата трябва да се увеличава всеки ден с по 25-50 mg до достигане на ефективна доза според клиничния отговор и поносимостта на всеки пациент.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Противопоказано е едновременно прилагане на инхибитори на цитохром Р450 ЗА4, като например HIV-протеазни инхибитори, азолни антимикотици, еритромицин, кларитромицин и нефазодон.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Серотиапин трябва да се използва по време на бременност само ако ползите от това оправдават потенциалните рискове. След употреба на Серотиапин по време на бременност са наблюдавани симптоми на неонатална абстиненция. Степента на екскреция на кветиапин в кърмата не е известна. Поради това е препоръчително жени, които кърмят, да се предупреждават да избягват кърменето, докато приемат Серотиапин.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Серотиапин влияе слабо или умерено върху способността за шофиране и работа с машини. Като се имат предвид първичните ефекти върху централната нервна система, кветиапин може да повлияе върху дейностите, изискващи психична концентрация; по тази причина пациентите трябва да се съветват да не шофират или да не работят с машини, докато не се изясни индивидуалната им чувствителност.

Опаковка: PVC / AL блистер; AL / AL блистер. по 60 таблетки в кутия.

Притежател на разрешението за употреба: СОФАРМА АД